Mitt tålamod är förbrukat

Svar på insändaren:

”Tjörn behöver mindre politiskt käbbel”

Att Tjörn behöver mer konstruktiv debatt är något jag verkligen kan ställa mig bakom.

Ett bra första steg är att hålla sig till sanningen. Att fullmäktiges arbetsordning förbjuder att man ställer en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande är inte sant. Sant är däremot att du med din utslagsröst Anders G. Högmark hindrade att min interpellation fick ställas. Ni som vill kontrollera detta kan se Tjörns webbsändning från KF 11 juni.

Att Anders G. vill ha en debatt i tidningar och inte istället föra debatten i en konstruktiv anda i Tjörns kommunfullmäktige säger mig mycket om hur Anders G. ser på sitt uppdrag som hela kommunfullmäktiges ordförande.

En viktig uppgift för kommunfullmäktiges ordförande är att bygga upp en tillit mellan de olika partierna som finns representerade. Hade denna tillit funnits hade många beslut varit mycket enklare att fatta på Tjörn.

När sedan Anders G. i sitt insändarsvar till mig inte överhuvudtaget besvarar mina frågor utan recenserar sin egen insats som ordförande blir svaret bara komiskt.

Mitt tålamod med en alltför partisk ordförande, utan någon självinsikt, är förbrukat.

Benny Halldin (S)