Moderat skrämselpropaganda i skolfrågor

Bleketskolan är en fin skola och skall vara kvar , skriver Gert Kjellberg.

Svar på insändaren ”Absurt att bygga ut den utdömda Bleketskolan”.

Rolf Persson (M) bygger sin politik på skrämselpropaganda och skapar dålig tilltro till politiker på Tjörn.

Bleketskolan är inte utdömd utan verkar idag som skola.

Det är mycket olyckligt när politiker går ut och offentligt och talar om utdömda skolor vilket skrämmer föräldrar och elever och personal.

Det finnes inga beslut från myndigheter att Bleket skolan är utdömd.

Var Rolf Persson hittar sina uppgifter från får nog sökas i fantasins värld.

Det är alltså fråga om mycket dåligt omdöme från moderaten Rolf Persson att påstå att Bleket skolan är utdömd. Föräldrar kan också ställa sig frågan varför Rolf Persson (M) nu påstår rena osanningar?

Det enda sättet att politiskt motivera en nedläggning av Bleketskolan är att föra in osanningar i sitt resonemang och skämmas med höga kostnader.

Tyvärr är det så dåligt ställt med Tjörns politiker att de kan i hitta på vilka fantasier som helst och sedan agera på fantasierna i en sådan viktig fråga som skolan på Tjörn.

Bleketskolan är en fin skola och skall vara kvar och Tjörnpartiet anser även att föräldrar och elever på västra Tjörn skall ha en trygg skolmiljö i deras närhet.

Det är politikerna som skall närma sig verkligheten, det är inte föräldrar och elever samt personal som skall anpassa sig efter fantasier.

Gert Kjellberg

Tjörnpartiet