Moderat valfrihet eller toppstyre modell (S)

Svar på insändaren ”Vilka vallöften ska Carlsson (M) svika denna gång” Du Benny Halldin fortsätter med det socialdemokratiska sedvanliga valupplägget…