Moderata löften

Den ena Moderathalvan på Tjörn har i dessa spalter lovat att de inte längre kommer att agera korrupt eller med…