Mötet mellan lärare och elever är inte speed-dejting

Vi som engagerar oss i Lärarförbundet Tjörns styrelse möter alltfler medlemmar och ombud som berättar om en orimlig arbetssituation och som dagligen tvingas välja mellan att prioritera sina egna behov av återhämtning och elevernas eller barnens behov av hjälp. I en enkät vi gjorde nyligen beskriver 57 procent av lärarna och förskollärarna att de fått utökad undervisningstid eller utökad tid i barngrupp. Det här påverkar förstås lärarnas möjligheter till återhämtning under arbetsdagen.

Orsaken är både enkel och skrämmande: årliga nedskärningar med någon eller några procent, så kallade ”effektiviseringskrav” har skett under många års tid. Det kan låta rimligt att skära ned i någon enskild årsbudget, men i längden blir det en helt omöjlig uppgift, samtidigt som kraven på förskolan och skolan hela tiden höjs. Skolan på Tjörn har utöver det utsatts för mycket stora nedskärningar de senaste åren. 2018 skar man ner 31,5 miljoner. Självklart får det här stora konsekvenser.

Enkäten visar att lärarnas och förskollärarnas planeringstid minskar. 54 procent svarar att de har fått mindre tid att planera undervisningen, det absolut viktigaste uppdraget. Lärarna får alltså mindre tid att planera undervisningens innehåll och anpassa stödet till våra barn och elever. Tjörns styrande politikers uppmaning sedan länge till de lärare man har arbetsmiljöansvar för är att ”jobba smartare”. Det framgår dock aldrig av dessa floskler hur det ska göras, enbart att det ska jobbas smartare.

Nej, vi misstänker att det är politikerna som inte jobbar tillräckligt smart. Det verkar inte fungera att pressa lärarna att välja mellan återhämtning och att ge eleverna hjälp. Vi behöver påpeka det nu, innan budgeten är klubbad, innan det är försent och våra elever mister sitt stöd, eller i sämsta fall sin lärare. Låt oss samverka budgeten innan det är försent och ytterligare ett år är ett förlorat år för eleverna som behöver hjälp.

Vi föreslår att våra politiker slutar upp med att kräva något som inte går. Utbildning är inte en produkt som serietillverkas på löpande band. Mötet mellan lärare och elever är inte speed-dejting. Hetsen påverkar både barnens, elevernas och lärarnas arbetsmiljö. Om medarbetarna tvingas välja mellan att vara friska eller hinna med sina arbetsuppgifter beror det sannolikt på att politikerna inte klarar av sitt arbete som arbetsgivare.

Styrelsen för Lärarförbundet på Tjörn