Någon annan betalar vinster i välfärden med, moderater!

Svar på insändaren ”Vi håller koll på pengarna”. Två moderater – Lidén och Westergren – skriver i en insändare om…