Någonting är riktigt fel på Tjörn!

När en kommun går ut och meddelar att man ska göra besparingar på 31 miljoner inom Barn och Utbildning ena…