När allt står på spel behövs du

Vi lever i en tid när allt står på spel. Vad du och jag gör kan vara avgörande, hur vi väljer att ta till oss information och hur vi väljer att använda den. Visste du att varje kg koldioxid som du (eller jag) släpper ut måste bindas igen av våra barn och barnbarn, ifall de ska slippa hotet från en skenande klimatförändring?

Så här ligger det till: Om alla koldioxidutsläpp från fossila bränslen hade stoppats år 2015 så hade klimatförändringen stoppat av sig själv inom 80 år.

Men nu blev det ju inte så – utsläppen från fossila bränslen fortsätter, och alla dessa utsläpp måste bindas igen av någon, alltså våra barn och barnbarn. Annars hotas de av en klimatförändring som de inte kommer att kunna hantera.

Hur vet forskarna sånt här? Jo, det har hänt förut, före den senaste istiden, då temperaturen steg på grund av förändringar i jordens bana runt solen. Då blev det två grader varmare än före vår industriella period och haven steg minst sex meter högre än i dag.

Men är det möjligt för våra barn och barnbarn att binda alla våra utsläpp på den tid som de har på sig? Javisst, det är fortfarande möjligt, men det blir naturligtvis lättare ju snabbare vi skär ner våra nya koldioxidutsläpp. Hur vi väljer blir avgörande. Så vad kan vi göra?

Vi kan gemensamt jobba för en politik som minskar utsläppen. Själv valde jag Klimatsvaret, en svensk gren av en snabbt växande klimatrörelse som heter Citizens’ Climate Lobby. Vi jobbar målmedvetet för en stigande avgift på alla fossila bränslen, där statens hela intäkt betalas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare, varje månad, som ett omställningsbidrag.

Lars Almström

Klimatsvaret – CCL Sverige