Klimatdebatten fortsätter. Arkivfoto

När argumenten tryter…

Svar på insändaren ”Klimatförnekarna blandar bort korten – i onödan”.

När påståenden som 75 meters havsnivåhöjning och att det inte varit varmare på jorden på 110 000 år faller pladask och andra sakliga argument saknas övergår Lars Almström till att misstänkliggöra vederläggaren och höja sitt eget etos. Inte på sedvanligt sätt genom att redogöra för sin utbildning och göra det trovärdigt att han är väl insatt i komplexa frågor som rör klimatet vilket får motsatt effekt då det ger fog för misstanken att han likt Al Gore saknar även elementär naturvetenskaplig bildning. Och att hans påståenden om framtida klimatförändringar saknar all trovärdighet.

Likt religiösa rörelser åberopar han tillhörigheten till sitt trossamfund, Klimatsvaret, som en garant för sanningen i sin förkunnelse, ett klassiskt cirkelbevis. Följdriktigt kallas agnostiker (skeptiker) och ateister (icke-troende) förnekare, ett ord som har nära samband med kätteri och blasfemi och förflyttar den intellektuella nivån till medeltidens inkvisition och häxjakter. En tröst är att man är i gott sällskap; Copernicus, Kepler, Galilei, Newton, Darwin och Einstein är kända förnekare av samtidens irrläror som man med stolthet förknippas med.

Det är inget brott att motsäga sig dåligt grundade teser som växthusgasteorin. Tvärtom, det är dialektiken som får vetenskapen att gå framåt. Tes, antites och syntes. Det är däremot ett brott att med falska uppgifter och osanna påståenden vilseleda allmänheten för att uppnå politiska mål. Att med infantila insinuationer som ”de är livrädda för de åtgärder som de tror att staten kommer att tillgripa för att minska utsläppen från fossila bränslen” misstänkliggöra icke-troende är ohederligt och ynkligt. Lars Almström är en predikant och som sådan skyr han inga medel.

Men uppenbarligen är hans tro inte tillräckligt stark, ”även om vi inte känner oss helt övertygade om att klimatförändringen är farlig” och åberopar ”försiktighetsprincipen”. Med det tycks han vilja säga att de politiska åtgärder han förespråkar kan bara ha positiva effekter på naturen och för mänskligheten. En osann och orimlig slutsats som han utan att tveka torgför. Människan är inte herre över naturen och politiska åtgärder kan få oanade konsekvenser. Det kommer att bli klimatförändringar utan mänsklig påverkan, det kommer att inträffa jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott, översvämningar och torkperioder. Vad människan kan göra är att inta en ödmjuk inställning och acceptera naturens gång och i görligaste mån mildra konsekvenserna. Det är genom att anpassa oss till den rådande miljön som människan överlever, inte genom att tro sig kunna styra krafter som är långt överlägsna mänsklighetens. Jag har all respekt för de som vill minska kommersialismens rovdrift på naturen men jag vänder mig mot lögner och förfalskad skräckpropaganda.

För övrigt är jag fortfarande civilingenjör, inte före detta.

Percy Karlsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar