När kommer nya Orustbron att byggas?

När kommer bron mellan Orust, nordost om Svanesund, Djurnäs – Torskudden, fastlandet att byggas? Den har varit ett diskussionsämne sedan…