När ska kvinnor få en jämställd lön och arbetsmiljö

Kvinnodominerade yrken utgör en viktig grund för att vårt samhälle ska fungera. Trots det tvingas de ofta stå tillbaka när…