När vi hugger ett träd planterar vi två

Svar på insändaren: “Skogen har en nyckelroll.” En sanning som alla kan skriva under på! Av Sveriges areal är 8…