Nato 70 år har glömt sin fördragstext

Den 6 april firade Nato 70-årsjubileum. Natoalliansen startades av 12 stater 1949. Den första paragrafen i Natos fördragstext lyder såhär:…