Naturreservat ett glädjande besked

Nyheten att Länsstyrelsen beslutat göra området kring Björshuvudet till naturreservat var ett glädjande besked för Tjörns Naturskyddsförening (TNF), och för…