Nekad vård och omsorg är ovärdigt

Om den som tillfälligt vistas på Orust behöver vård och omsorg kommer vi bryta mot lagen. Det beskedet gav kommunalrådet…