Nödläge för klimat och biologisk mångfald

Redan nu vid cirka 1 grads uppvärmning ser vi ett ökat antal av såväl problemsituationer som rena katastrofer i form…