Nu kan de unga stanna i kommunen

Regeringen avsätter 195 miljoner i höständringsbudgeten för att hjälpa kommunerna att minska det lidande som vi dagligen möter bland ensamkommande unga. I dag är den genomsnittliga väntan 600 dagar och flera hinner därför hinna fylla 18 år innan de får svar på sin asylansökan. Flera har även blivit uppskrivna i ålder, ett godtyckligt förfarande som kritiserats hårt från olika håll, bland annat inom läkarkåren.

Vi ser med fasa fram emot hösten då flera kommer att tvingas flytta från sina hemkommuner och därigenom missa skolan, gode män och det nätverk som de lyckats bygga upp under den här tiden. Det nya statliga bidraget till kommunerna kan lindra konsekvenserna och bibehålla trygghet för de unga. Men då behöver kommunerna agera snabbt och i smart samverkan med civilsamhället.

När de unga fyller 18 år eller har blivit uppskrivna i åldern får de enkelbiljett till någon av Migrationsverkets anläggningar som ofta ligger långt bort. Den unge blir i ett slag av med den trygghet som byggts upp. Många unga är skräckslagna inför flytten och väljer därför att stanna eller återvända till kommunen de etablerat sig i, då som hemlösa, antingen på gatan eller hos tillfälliga kontakter. Riskerna med detta är förstås stora. Vi skapar ett skuggsamhälle mitt ibland oss där alternativen är få och vi kan redan se en ökad problematik med missbruk, prostitution och brott.

Regeringen erkänner problemen i och med stödet på 195 miljoner. Beloppet till varje kommun är redan uträknat –det baseras på antalet inskrivna asylsökande ensamkommande i kommunen. Vi i yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut vill lyfta samverkan mellan kommun och civilsamhälle som en framgångsfaktor för att detta stöd ska ge maximal effekt.

Ideella och frivilliga krafter har god erfarenhet av att arbeta med stöd till ensamkommande. Frivilliga initiativ som Agape i Göteborg och föreningen NordSyd Grästorp har visat hur det är möjligt att genom frivilliga insatser skapa aktiviteter och boende. Liknande initiativ finns i många delar av vårt land. I STO-regionen har den ideella föreningen Agapes vänner Stenungsund Tjörn Orust bildats och som redan bistår många av ungdomarna med boende och med aktiviteter.

När regeringen nu tydligt pekar på att kommunerna kan och bör hantera detta problem, finns alltså redan lösningar på plats eller på gång. Här finns ett utmärkt tillfälle att hitta kostnadseffektiva former för samarbete och kommunen kan därmed återigen följa Socialtjänstlagens intentioner och ge stöd åt unga upp till 21 år.

Det är viktigt att agera snabbt. Kommunerna bör därför omgående ange hur man konkret ska använda de väntade pengarna. Många kommuner exempelvis  Stockholm, Uppsala, Tranås, Degerfors och Luleå har redan fattat beslut att stoppa omflyttningarna, ibland som interimsbeslut, eftersom man anser att frågan är så akut.

Uppdrag och ekonomiska medel finns, civilsamhället står redo och vi är beredda att hjälpa till!

För Stenungsund Tjörn Orust #vistårinteut och Agapes vänner Stenungsund Tjörn Orust:

Annika Gustafsson SVA-lärare

Tinna Harling, arkitekt

Christina Antonsson, studie- och yrkesvägledare och medmänniska

Anette Bagiu, god man för ensamkommande

Áslaug Myhrberg, bibliotekarie

Martin Harling, lärare och forskare Göteborgs Universitet

Sofia Hagström SVA-lärare

Christina Johansson, bibliotekarie

Liselotte Sjöstedt, frivilligt frivillighem

Birgit Lövkvist, god man, medmänniska och politiker(V)

Kjell Eriksson, lärare

Jan Alexandersson, politiker(V), komunfullmäktige Stenungsund

Christi Süle, medmänniska

Elisabeth Hagberg Hallhage, lärare

Anita Glantz, ledarskapskonsult,driver Art Institute, Skärhamn

Alma Janeh Sibrian, medmänniska och politiker (V)

Maria Sandberg, medmänniska och gatuingenjör

Gerd Lindstedt Jensen, lärare

Ahmad Salawa,integrationsstödjare

Mona Hermansson, Ekopoolen

Fabian Harling, studerande

Maria Johannessen, informatör, lärare och artist

Pernilla Nordstarnd, inredningsarkitekt

Olle Ågren, volontär Kopperskyrkan

Jenny Lundgren, lärare och medmänniska

Ann-Marie Myllykangas, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan

Kerstin Nilsson, skolsköterska

Lotta Andersson, god man och familjehem

Anna Berglund, journalist

Annette Strandberg, godman, lärare

Elisabeth Jolly, lärare

Antti Ternevall, volontär Missionkyrkan

Per Anders Ternevall, volontär Missionskyrkan

Relaterade artiklar
Fler artiklar