Nytt system – alla måste göra en ansökan

Svar på insändaren: ”Beslut om skolbusskort måste göras om” Enligt skollagen 10 kap. 32§ har elever rätt till kostnadsfri skolskjuts…