Ökande virkesförråd i skogen viktigt för klimatet

Vi människor har släppt ut för mycket koldioxid i atmosfären. Det är vår användning av fossila bränslen som är orsaken….