Arkivfoto

Okunskap i Tjörnpartiet!

Svar på insändaren ”Gör skäl för din lön Johansen!”.

Två tjörnpartister ifrågasätter kommunalrådet Martin Johansens uttalande om att deras flitiga överklagande av kommunala beslut drar en hel del kostnader. Pengar som förmodligen kunde använts till större nytta för kommuninvånarna.

De baserar sin kritik på att det inte faktureras någon något i samband med mål i förvaltningsdomstolar. Ja, om man tror att volymen överklaganden inte på något sätt påverkar domstolarnas storlek så finns ett uns av logik i den delen. Sedan spricker det rejält. Det är obegripligt hur Kjellberg lyckats undgå att lägga märke till att på var och varannan kommunstyrelseagenda finns någon punkt rörande yttrande till olika rättsliga instanser. Lika lite som Martin Johansen själv beslutar allt, lika lite kan han själv gå in och svara på olika yttranden. Det är kommunen som beslutar genom majoritetsbeslut i någon styrelse eller nämnd och det är kommunen som är motpart i rättsliga sammanhang.

Därför skapas alltid ett ärende som likt andra ärenden hanteras av sakkunniga innan det kommer fram till beslut. Det är en demokratisk rättighet att få klaga på beslut, den ska vi vara aktsamma om. Tjörnpartiet har hittills på alla sina överklaganden fått rätt i en bråkdel. Det tyder på vissa problem med tolkningen av svensk lag hos Tjörnpartiet.

Insändaren avslutas med frågan ”hur svårt kan det vara Martin Johansen?” Svaret på den måste väl bli att för dem som inte bryr sig om att försöka förstå är väl ingenting svårt.

Gunnemar Olsson

Liberalerna Tjörn

Relaterade artiklar
Fler artiklar