Olämplig placering av ställplats

Angående artikeln ”Nej till ställplatser i Södra hamnen”. Skärhamns Södra hamn och industriområde ska delas av många. När det blir…