Om ni tar ert ansvar blir alla nöjda

Svar på insändaren ”Malaga blir Kajen” i Lokaltidningen 30 september.

Polluter pays principle. Det hade varit enklare att du meddelat hur mycket ni avsatt för att sanera. Den möjligheten hade ni under huvudförhandlingen. Den enda siffra ni presenterade var ”att 27 miljoner vara avsatta för att bygga en båthamn”. De handlingar ni skickar ut är till för att vi ska respondera på vad ni skriver. Ni skrev inte att ni hade för avsikt att sanera. Ni kunde också meddelat domstolen att ni avsatt medel för sanering innan huvudförhandlingen. Då hade varken ni eller vi sakägare haft något ytterligare att anföra i sak. Om man jämför min insändare där jag påstår att ”tar man inte bort skiten så får människor bo i den” är väl i allra högsta grad sant. Ingen kan väl ens drömma om att det kan finnas en annan vetenskaplig sanning. Tar man inte bort föroreningen så finns den kvar.

Om ni nu efter min insändare fick upp ögonen för vad ni måste ta ansvar, varför inte bara göra det då? Vi sakägare vill förvissa oss om att ni kalkylerar även med den kostnaden. Vi sakägare fick ungefär 1,5 timma på oss för anförande och en slutplädering. Ni hade cirka 8 timmar och ert presidie bestod av 4-5 specialister inom olika områden. Alla hade som huvudsakligt måtto att det inte sker någon ökad negativ inverkan på miljön. Detta genomsyrade hela huvudförhandlingen. Varken med flytbryggor, buller eller ökade föroreningar. Sakägarna har bara intresse av att vi ska kunna fortsätta att bada i Tubbeviken. Att inte få en båthamn som ökar och sprider föroreningarna och dessutom kan skapa olidligt buller.

Läs din egen miljökonsekvensbeskrivning, MKB, det har jag gjort. Speciellt den sista aktbilagan nr 54. Jag har inte hittat en enda bedömning som vidimerar vad du nu säger. Trots din smutskastning av mig som person så vill jag gärna höra hur ni skall gå tillväga och skydda de värden som vi sakägare förespråkar. Informera gärna även domstolen era avsikter så kan kanske alla bli glada och nöjda.

Jeanette Lagervall

Sakägare

Relaterade artiklar
Fler artiklar