På gränsen till respektlöst

Bidrag till företag och kommersiella intressen har förtur i Stenungsund. Till exempel får Ung Företagsamhet 30 000 kr i bidrag…