Planera för Seniorboende, nu!

Vi moderater satsar på seniorerna – inte på nya ”sopstationer”. Vi som bor här på Orust vi har ett härligt…