Politik ska inte vara en fråga om prestige

Som politiker skall du företräda folket. Som man hör på ordet förtroendevald så har vi i befolkningen gett politikerna vårt…