Politiken skulle bli synligare…

Svar på insändaren: ”Politiken skulle bli synligare” Insändarskribenten ondgör sig över att en ”anonym gruppering” och ett tiotal personer kommer…