Rädda kulturskolan på skoltid

Det är med stor förundran och besvikelse vi hör att Orusts Kulturskola (tidigare Orusts musikskola) inte längre ska få vara…