Räkningen hamnar på vår hyresavi

Den 27 juni hade jag ett inlägg om återbetalningen på 97 568 000 kronor som Stenungsundshem AB gjorde till sin ägare…