Rapport från Saga Kulturhus på Tjörn

Svar på insändaren om att utrustning på Sagabion slumpas ut. När det gäller inventarier och teknik; Mycket av inventarierna, bord,…