Rätta det som blev fel

Mitt första år som kommunalt förtroendevald på Tjörn är till ända. Vad har jag upplevt? Vad har vi åstadkommit? Vad…