Reaktion och bemötande

Vi lever i en demokrati, vilket vi ska vara glada för, antingen vi är monarkister eller republikaner och hissar flaggan…