Regeringen måste lyssna på Bohusläns kommuner!

Vi befinner oss i en svår och alldeles extraordinär situation. Coronapandemin har drabbat Sverige hårt med hittills drygt 5400 döda….