Tjörnpartiets Gert Kjellberg ställer sig kritisk till att Sagahuset, trots besiktningsprotokoll, inte har renoverats de senaste åren. Foto: Arkiv

Rena osanningar om kulturhuset

Svar på insändaren ”Bygg ett kulturhus på Tjörn, nu!” i Lokaltidningen 9 september.

Kulturskolan på Tjörns chef har inte tillsett att fastighetsägaren Tjörns Bostads AB åtgärdar Saga Kulturhus i Skärhamn. Inte heller tycks samma chef brytt sig om att tillse att ungdomar, föreningar kan använda Saga kulturhusscen. Trots att samma chef har beställt besiktningar av både scenen och själva fastigheten i dess helhet 2014.

Som jag ser det har ansvariga för kulturskolan letat efter fel och sedan inte brytt sig om att se till att få något reparerat eftersom detta inte skulle gagna ett nytt kulturhus. Besiktningar är utförda 2014 och dessutom betalad ur Kulturskolans budget. Nu är det 2017 och ingenting har hänt. Att utföra besiktningar och strunta i att tillse att saker och ting åtgärdas är högst anmärkningsvärt. Dessutom – varför kulturskolan betalar besiktningar på en byggnad som tillhör en helt annan ägare är minst sagt underligt.

Det är Tjörns Bostads AB förbaskade skyldighet att sköta underhållet på Saga Kulturhus enligt hyresavtalet. Enligt redovisning från kommunen har i princip ingenting gjorts på fastigheten från hyresvärden de senaste åren. Kulturskolans vänner skriver i sin insändare ”Saga-bion är uttjänt, byggnadens bäst-före-datum har passerats. Som kulturhus med scen definitivt, men även som biograf. Oavsett tänkt användningsområde är byggnaden fuktskadad, rötskadad och brandfarlig.” Varför betalas full hyra till fastighetsägaren för lokalerna då, frågar sig varje vettig människa. Sanningen är snarare att de som vill ha ett nytt pampigt kulturhus för 88 miljoner inte vill kunna använda Saga kulturhus och dess scen eftersom det då saknas behov av ett nytt kulturhus. Läser man besiktningsrapporter så är det bara rena osanningar som kulturskolans vänners styrelse påstår om Saga kulturhus skick.

Gert Kjellberg

Tjörnpartiet

Relaterade artiklar
Fler artiklar