Resecentrum bara en av många viktiga frågor

Svar på insändaren:

”Hur kan resecentrum vara viktigaste frågan?”

Signaturen “Ebberöds Bank” ställer frågan hur resecentrum kan vara den mest centrala frågan för Stenungsund. Frågan berör medborgarna, varför Medborgerlig Samling (MED) har agerat i frågan.

Det är inte är rimligt att lägga 200 miljoner av skattemedel på projekt som saknar samhällsnytta. MED har därför vänt sig emot det av Stenungsunds kommun fattade beslutet gällande detaljplan för resecentrum.

MED i Stenungsund håller helt med debattören och driver gärna samma frågor som debattören har angett som viktiga, det vill säga samhälle, trafik och infrastruktur, otrygghet och Nnäringsliv, då detta är kärnfrågor för MED, såväl på riksnivå som lokalt.

MED arbetar vidare, gärna tillsammans med debattören, i syfte att göra skillnad i ett politiskt splittrat och handlingsförlamat lokalsamhälle.

Göran Newberg

Medborgerlig Samling Stenungsund

Ledamot MED Väst