Resecentrumplan håller inte!

Kommunens representanter fick i tisdags 29 september två fundamentala frågor omkring detaljplanen för resecentrum.

Vilka problem anser ni att ni löser med denna stora investering? Helt svarslösa.

Vilken är samhällsnyttan med denna investering (omräknat till ekonomiska fördelar)? Helt svarslösa, förstod inte frågan refererade till utredning 2012 men där finns inga beräkningar.

Enda argument som framfördes för att flytta Resecentrum 500 meter till en kostnad på hundratals miljoner som framfördes var att ”man möjliggör för ett eventuellt dubbelspår genom Stenungsund i framtiden”, ”och att göra kollektivt resande attraktivt”. 

Det man avser när man pratar om dubbelspår menar man ett dubbelspår hela vägen från Göteborg upp till Stenungsund.

Men..

1. Det finns inget beslut att ens ta in det i den nationella planen, ingen studie har påbörjats för investering i dubbelspår i den nationella planen.

2. Ingen tidsplan för dubbelspår (om 30-40 år kanske – något för nästa generation).

Att göra kollektivt resande attraktivt är inte med nödvändighet kopplat till den föreslagna platsen för resecentrum. För vem flyttas resecentrum?

Det enda sakliga argument som kvarstår som kan kopplas till en ny placering är: ”Att möjliggöra för framtida dubbelspår” Och det håller inte! Det saknar trovärdighet.

Det finns ingen förankring i beslut i det argument som används för placeringen av nytt resecentrum;

Det kan tilläggas att vid eventuellt dubbelspår kommer överfarten vid Doterödsvägen stängas och kommer skära av hela centrum från resten av samhället, men för en sådan situation har kommunen inga planer eller lösningar, då det ligger för långt fram i tiden. För att inte tala om alla andra nödvändiga anpassningar som kommunen måste göra för ett dubbelspår, lösa in fastigheter, utmed hela sträckan söder ut, spränga berg, flytta vägar för att räta ut rälsspår med mera. Men 200 meter i centrum ska förberedas utan några andra fördelar.

Synnerligen besvärande och anmärkningsvärt är det att representanter för kommunledningen står inför publik i Fregatten och säger att man har utrett olika lokaliseringsalternativ, Stora Höga, Brofästet, Nösnäs, Centrum och nuvarande plats. Följande står i lokaliseringsutredningen från 2012. Jag citerar:

”0-alternativet dvs befintligt stationsläge kommenteras i utredningen men fördjupad studie av detta läge har ej ingått i utredningsuppdraget”.

Vidare citat ”Marktillgångar ser spontant ut att räcka för detta* men det har ej studerats.

*Detta=förbättringar för att bemöta önskemål som finns för Resecentrum.

Instämmer med lördagens insändare: Gör om gör rätt, större projekt än detta har lagts ner och gjorts om.

Det innebär inte en prestigeförlust – det skulle inge respekt och förtroende att omvärdera.

”Ekonomiskt sinnad skattebetalare”