Reservat på Tjörn håller inte måttet

Processen runt reservatet Björshuvudet på Tjörn innehåller många brister. Dialogen med berörda markägare är under all kritik och någon budget…