Resultatorienterad styrning

För många år sedan deltog jag i en kurs som handlade och hette ’Time Manager’ (som hölls på Foresta som…