Robin Hood etablerar sig på Orust!

Ta från de rika och ge till de fattiga, är det senaste utspelet från vårt nya kommunalråd. Jo, jag tackar…