Rör inte våra skyddsombud!

Skyddsombudet är sedan 100 år en viktig och uppskattad person på våra arbetsplatser. Nu har svenskt näringsliv tröttnat på att det finns personer som vi fackanslutna har utsett till för att det finns en arbetsmiljö som följer lagar och riktlinjer.

De vill ta bort arbetstagares skyldighet att utse skyddsombud och fackets inflytande kring skyddsombuden överhuvudtaget. Pressen är så hård i arbetslivet och organisationerna är så slimmade att det i dag är svårt att rekrytera skyddsombud på alla arbetsplatser.

Svaret på den ekvationen är inte att göra det lättare för arbetsgivarna utan snarare att förbättra möjligheterna för löntagarna att bidra till den gemensamma och den inviduella arbetsmiljön. Svenskt näringslivs drömscenario är att facken ska få mindre makt både över löner och arbetsmiljö. Vi säger att det är tid för mer ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Rör inte våra skyddsombud!

Claes Olsson

Ordförande, LO-facken – Stenungsund Orust Tjörn

Relaterade artiklar
Fler artiklar