Felaktig bild av turerna kring färjans motorbyte

Svar på insändaren:

”Befogenheter kommer med ansvar”

Sanningen avseende turerna kring motorbytet på färjan ”Tjörn” är en helt annan än Rosalies version, vilket redovisas nedan.

Tjörns kommun har haft avtal med Västtrafik avseende färjorna ”Hakefjord” och ”Tjörn” sedan 14 juni 2012, alltså i cirka 8,5 år. I detta avtal framgår det med all tydlighet att Tjörns kommun –- som är ägare till båda färjorna – har det fulla ansvaret för att motorerna på ”Tjörn” byts ut, inte Tjörns Hamnar AB.

Som avtalspartner är det därmed kommunen som ska hålla ordning på ingångna avtal och dess innehåll. Tjörns hamnar AB har förvisso också ett avtal med Västtrafik, men då endast vad det gäller den löpande driften, löpande reparationer och bemanning, inget annat.

Ett motorbyte faller inte inom normen ”löpande reparationer” enligt avtalet. Tjörns Hamnar AB hade ingen detaljkunskap om avtalets innehåll förrän så sent som för ett år sedan. När dessa detaljer kring ett motorbyte uppdagades, lyfte Tjörns Hamnar AB frågan på bland annat Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s styrelsemöte i december 2019. Rosalie Sanyang är 2:e vice ordförande i detta bolag, men hon har inte på något sätt reagerat och agerat, förrän nu genom en vinklad och förvrängd insändare, samt dessutom genom ett yrkande på avslag av detta motorbyte, nu senast på kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde. I detta yrkande stod hon helt ensam på sammanträdet.

Tjörns Hamnar AB lyfte även frågan med Tjörns kommun, i akt och mening att det skulle tas hänsyn till denna investeringskostnad då investeringsbudgeten för kommunen skulle fastställas.

Lämpliga miljökrav enligt Transportstyrelsen och Västtrafik har också tagits hänsyn till, och är en av de parametrar som ligger till grund för aktuell upphandling.

Tjörns Hamnar AB behöver över tid alltid en fungerande och säker reservfärja, om något oförutsett skulle hända med ”Hakefjord”, vilket med all tydlighet faller inom kommunens/ägarens ansvar enligt avtalet. Om något akut inträffar med ”Hakefjord” samt om det ska finnas några möjligheter att utföra service såsom exempelvis ventiljusteringar, oljebyte med mera, måste det ligga en fullt fungerande startklar reservfärja. Detta är en förutsättning som alla är överens om att färjetrafiken fortfarande ska fungera. I annat fall blir det svårt att planera in underhållsinsatser på ”Hakefjord” – som i princip är i drift 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

Färjan ”Tjörn” har varit ersättningsfärja nu under tre veckor då ”Hakefjord” legat på varv fram till den 13 november. En fullständig genomgång är nu gjord av ”Hakefjord” med diverse reparationer, och då skulle det passa alldeles utmärkt rent tidsmässigt att planera in ett motorbyte på reservfärjan ”Tjörn” i slutet av detta år.

Man kan med all tydlighet urskilja att Rosalie Sanyang inte kan eller inte vill se skillnaden på äpplen och päron, utan blandar ihop dessa till en röra i ett försök att framhäva sin egen förträfflighet. Att som Rosalie mena att det är ingen brådska med detta motorbyte, visar på inget annat än ren okunskap, men än tydligare på en grov arrogans gentemot besättningen på färjorna och dess passagerare.

Bo Bertelsen

Ordförande Tjörns Hamnar AB