S ser gärna fältare i Stenungsund

Svar på insändaren Utan fältarbetare skapas otrygghet!” i Lokaltidningen 14 november.

Nu skarvar Stig Hilmersson igen på ett lågt sätt. Socialdemokraterna ser gärna att fältarbete, ökad trygghet och ökad vuxennärvaro bland våra unga blir valfrågor. Alla i Stenungsund ska känna sig trygga och det är grundbulten i vårt parti.

Stig H menar att Stenungsunds kommun avvecklar fältare vilket är helt fel. Vi kommer att planera för det framåt och ser positivt på fältarbete som insats. Och då ska det införas eftersom det i dag inte finns. Stig H vill att vi politiker omfördelar pengar från äldreomsorgen till fältare. Nej, jag är inte beredd att ta pengar från äldreomsorg eller hemtjänst. De pengarna behövs för våra äldre och den personal som jobbar inom omsorgerna.

Och ja – det är svårt att helt plötsligt omfördela när en budget är tagen. Vi ska hålla hög kvalité i våra verksamheter och ska vi införa nya insatser måste pengar tillföras för det, menade vi i BSU.

Sedan blandar du in verksamhet och placering av ett hus som kommunen äger som du kallar Skammens hus vilket känns barnsligt. En valfråga blir det troligtvis inte då väljarna nog prioriterar valfrågor om en trygg kommun, en skola och omsorger med kvalité.

Janette Olsson (S)

vice ordf BSU

Relaterade artiklar
Fler artiklar