Så stärker vi den nära vården

Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande…