Samarbete för att hjälpa unga till jobb

Parterna avser i första hand att arbeta med stöd och insatser för arbetslösa ungdomar och arbetslösa nyanlända, skriver Nedžad Deumić.

Arbetslösheten växer i pandemins spår. Vissa grupper blir särskilt drabbade då möjligheten till många av instegsjobben inom tjänstesektorn (i hotell- och restaurangbranschen t.ex.) har försvunnit. Alldeles för många vaknar varje morgon utan ett arbete att gå till. I januari var 62 193 av Sveriges ungdomar (18-24 år) inskrivna som arbetslösa. 11 884 fler än i januari 2020. Så kan vi inte ha det.

För drygt ett år sedan sökte ”STOLÖ”-kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö statsbidrag från DUA (Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) för att utarbeta en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen är nu utarbetad och den har signerats av samtliga kommunchefer och av ansvarig chef på Arbetsförmedlingen.

Parterna arbetar på olika sätt med att stötta arbetslösa i deras etablering på arbetsmarknaden. Därför är en av målsättningarna med överenskommelsen att tydliggöra en hållbar struktur för den samverkan som behöver ske för att möta arbetslösheten på bästa möjliga sätt – tillsammans. Den utarbetade överenskommelsen är en viktig grund för detta arbete.

Parterna avser i första hand att arbeta med stöd och insatser för arbetslösa ungdomar och arbetslösa nyanlända. Ett verktyg som parterna avser att använda är s.k. jobbspår som kan beskrivas som en kedja av stöd och insatser som ska rusta och matcha arbetslösa mot specifika arbetsgivare. Tio branscher är utvalda för utveckling av jobbspår – äldreomsorg, barnomsorg, fastighet, transport, IT m.fl.

Parterna kommer i första hand nyttja befintliga resurser, t.ex. i form av kommunernas arbetsmarknads- och komvuxverksamheter. Arbetsförmedlingen kommer å andra sidan att ställa sina resurser till förfogande; genom programmedel t.ex. Arbetsgivare inom respektive bransch kommer att involveras i utformandet av jobbspår, för att säkerställa att krav som ställs inom respektive bransch möts med rätt stöd och rätt insatser.

Varje arbetsför, arbetslös, person behöver ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Varje person som är i utanförskap är en för mycket, särskilt med tanke på att det finns branscher som har kompetensförsörjningsbehov. Jag tror att det är möjligt att vi, tillsammans, kan lyckas ge ungdomar och nyanlända den möjligheten. Parterna ska inte sänka arbetsgivarnas krav. Det är trösklarna som ska sänkas.

En ansvarsfull överenskommelse där kommunerna och staten tillsammans vill ta ansvar är en viktig viljeyttring som öppnar nya möjligheter för arbetslösa ungdomar och nyanlända. Henrik Ibsen, som kallats för det moderna dramats fader, inspirerade med ord som tål att upprepas: En god vilja känner inga omöjligheter…

Nedžad Deumić

Projektledare (DUA STOLÖ)