Samarbete över kommungränserna

Kristdemokraterna i Orust har tagit del av Fyrbodals kommunförbunds årsredovisning. Vi noterar att årsredovisningen beskriver ett stort antal nätverk, många…