Sämre behandling än snittet

Västra Götaland har mycket sämre och ineffektiv behandling av våra äldre än landet i genomsnitt. Nuvarande politiker i nämnden och…