Sanning och konsekvens

Vi politiker i den styrande koalitionen prioriterade ett budgetförslag som skapar förutsättningar. Vi ville bland annat satsa på anställning av…