Satsning på förskolan på Tjörn?

Då är vi där igen – framtagen statistik med fokus på kostnad per barn och år men som inte redogör…