Selektiv särbehandling av byggärenden

Det har kommit till Styrelsens för SD/Tjörn kännedom att ett antal ärenden som berör Samhällsbyggnadsnämnden på Tjörns kommun hanterats på förvånande sätt.Ett av dem handlar om ett ärende där byggherren påstår sig ha fått ett muntligt bygglov avTjörns kommun. Trots grannes anmälan om olaglig nybyggnation och att bygglov inte har uppvisats vare sig av kommun eller granne, har ärendet inte behandlats av kommunen. Detta trots begäran i sms direkt till kommunchef, samhällsförvaltningens chef och samtliga ledamöter i Tjörns samhällsbyggnadsnämnd samt chefen för byggavdelningen.

Det har nu gått knappt två år sedan anmälan gjordes.Efter samtal från den person som drabbats av den olagliga byggnationen reagerar nu SD Tjörn på förhållandet. Således begär vi nu via vår representant i samhällsbyggnadsnämnden, Jenn Johansson, att gången i ärendet redovisas på nämndmötet. Vi har också erfarit att det finns flera liknande ärenden eller delar av ärenden vilka inte ingår i den ärenderedovisning som äger rum på nämndens möten och följaktligen inte kommer till alla nämnddeltagares kännedom.

SD Tjörn kommer nu att ytterligare undersöka och informera sig om sakförhållanden som berör situationen och kommer vidare att i pressmeddelanden informera om vad som framkommer.

Thord Jansson

gruppledare SD Tjörn

Jenn Johansson

V Ordf SD Tjörn, ledamot SBN Tjörn