Sex månader med Corona

Att situationen har varit speciell, jobbig, tärande och lärande samtidigt, jobba med nya arbetssätt, göra om när det inte blev…