Ska barnen tvingas rädda både klimatet och sig själva?

Svar på insändaren:

”Skolbarn luras tor de kan rädda klimatet”

Lantbrukaren Börje Berntsson använder sin erfarenhet och kunskap till att fördöma de ambitioner som finns i skolan att göra barn miljö- och klimatmedvetna. Medvetenhet är ytterst viktig och bör leda till handling för att behålla sitt värde, samtidigt som man villigt accepterar initiativ från en handlingskraftig regering.

Ett viktigt argument för Börje Berntsson är att Sveriges agerande i världssammanhanget egentligen inte gör någon praktisk skillnad. Här ligger tanken nära att vi kan fortsätta som förut utan att förändra vår livsstil och förbrukning. Berntsson räknar kanske inte med betydelsen och effekten av internationella förebilder. Men det gör vi och många med oss.

Korna må vara ekologiskt neutrala, om detta vore enda målet. Men målet är att minska det totala koldioxidutsläppet, inte att bevara status quo. Den som förstärker med tillverkat och fraktat kraftfoder orsakar mer utsläpp. Kötthantering ger utsläpp. Färre kor och grisar är alltså en fördel. Minskningar krävs på hela linjen. Fossilt bränsle är skurk nummer ett, men inte ensamt. Att elda med ved eller så kallat skogsavfall ger också utsläpp. Att växande nyplanteringar skulle kompensera är nys, eftersom växandet tar lång tid, som vi inte har. Det blir nödvändigt att gräva ned skogsavfallet för att inte orsaka utsläpp vid förmultning på markytan. Preemraffs idéer är dödfödda eller hopplösa ur klimatsynpunkt.

Alla utsläpp av koldioxid bidrar till det totala. Gjorda utsläpp är gjorda. Den korta kolcykeln må vara kort, men den bidrar då den sker. Varje kolsänka som inte följs av nya utsläpp är absolut och att föredra. Ransoneringar kan krävas.

Det talas om vikten av att färdas i elbilar. Detta är odiskutabelt vid jämförelse med bensin- och dieselbilar oavsett inblandning av förnybart. Vår egen bensinbil är 33 år gammal, och vi kopplar ur och rullar på tomgång ungefär halva resan för att minska utsläppen. 

Till koldioxidbilden hör att all nytillverkning tar energiresurser och råvaror. Metallföremål som elapparater, batterier, konservburkar, plast, papper med mera kräver råvaror och energi med grader av utsläpp och begränsad tillgång. De nya elbilarna är enormt resurskrävande, och produktionskedjans koldioxidutsläpp är stora och kan inte hämtas in. Nya bilar oavsett slag har mängder av apparater inbyggda, vilka oftast ersätter  normal förarförmåga.

Den sammanlagda vikten av råvaror uppgår ofta till runt två och ett halvt ton per bil. Detta kan inget land längre unna sig. I decennier har utvecklade samhällen förbrukat jordens resurser flera gånger vad jorden uthålligt kan klara av, utöver utsläppen. Att köra redan tillverkade bilar tills de inte mer kan repareras eller köras säkert är därför en nödvändighet. Och nytillverkning bör begränsas till bilar med enbart basfunktioner som gas, broms, växelkoppling, styrning, värme etcetera. Till detta hör förnybart skapad vätekraft som drivmedel. Kan enskilt ägda bilar alls tillåtas? Att bygga hus med stålstomme och betong måste ersättas med trähus. Ett ekologiskt jordbruk är självklart. Konstgödselbruket som vi känner det förstör mer jord än det stimulerar för odling. Läs gärna vår skrift ”Krisen pågår – Vad gör vi?”.

Sist men inte minst: Det militära resursslöseriet, miljöförstöringen och klimatskadan motiveras av propagandapåhitt om hotfulla Ryssland. Årliga manövrar med Natoländer i Sveriges natur, luftrum och farvatten är förödande och utsläppen hemliga. Senast beslöts om 27 nya miljarder till upprustning, och ytterligare 37 miljarder är på gång. Svenskt medlöperi med de internationella vapenproducenterna stjäl vår framtid. En enda stridsvagn drar 570 liter diesel på tio mil i terräng, och ett stridsflygplan drar 25-40 liter flygbränsle – per minut!

Ja, skolan och vi alla behöver satsa allt på att dagens barn ska få en uthärdlig framtid.

Erni och Ola Friholt